Polityka prywatności - Agencja reklamy, akcydensy, firma brandingowa | Craft Studio

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Craft Studio Mateusz Wróbel, Kowala 92A 26-052
  Nowiny NIP: 9592000747
  . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce
  na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to
  opisane w Polityce Prywatności.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
  został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www są traktowane jako poufne i
  nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
  posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię,
  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na [przykładowo]
  newsletter i osób zapisanych na webinar czy wypełniających brief.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony
  danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu
  niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
  rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d.
  w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
  usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
  której dane dotyczą:
 • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo]
  zapisałeś się na newsletter,
 • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo]
  zapisałeś się na webinar.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo
  dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
  sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji
  Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@craftstudio.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
  lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych
  roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa
  międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
  danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
  organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych
  osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Pliki cookies

 1. Witryna www.craft-studio.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
  wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
  przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna
  rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają
  na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
  Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
  języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
  czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
  formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
  korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
  bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
  użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które
  rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z
  której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia
  odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies,
  aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane
  są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
  serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
  wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
  korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
  użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
  wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
  wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
  reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
  gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
  Na podstawie przetwarzanych danych pracownicy Administratora poznają Państwa
  preferencje, dostosowują do nich ofertę swoich produktów lub usług oraz podejmują
  decyzje o podjęciu określonych działań marketingowych wobec Państwa lub personalizują
  komunikaty marketingowe, które przesyłają za Państwa odrębną zgodą. Personalizowanie
  komunikatów marketingowych polega w szczególności na dopasowywaniu ich treści
  do konkretnego odbiorcy, jego zainteresowań i preferencji. Oznacza to również, iż osobom
  lub grupom osób przyporządkowanym do określonych kategorii, opartych przykładowo
  o dane dotyczące wieku lub płci, mogą być przekazane określone komunikaty reklamowe
  dostosowane do ich wieku lub płci.